Dienstverlening

Asbestinventarisatie

Uitvoeren van asbestinventarisaties volgens 'Procescertificaat Asbestinventarisatie' (vroegere SC540-certificaat).

Indien uw antwoord niet te vinden is op onze website: stel ons de vraag via mail info@asbest.nl of bel: 0497-385024. We reageren binnen 7 dagen met een offerte.

 

Tevens kunnen we samenwerken met een asbestsaneerder en bedrijven die bv een dak duurzaam vervangen.

 

Uitvoering van de asbestinventarisatie: De rapportage wordt binnen 10 werkdagen na uitvoering van het onderzoek verstuurd.

 

Asbestinventarisatie: wat is het?

Een asbestinventarisatie houdt in dat alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of een object (of een gedeelte hiervan) in kaart worden gebracht. Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Zoals het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers of beheerders. Het asbest wordt vervolgens door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) opgespoord en bemonsterd. En dan door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Hiermee wordt de hoogte bepaald van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf. En de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren kunnen wij dan bepalen.

 

Asbestinventarisatie – Direct waarneembaar asbest

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Tijdens een eerste asbestinventarisatie (voormalig type A) wordt geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. In de rapportage worden alle visueel direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen opgenomen. Zodat u een compleet beeld heeft van het aanwezige asbest.

 

Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructief onderzoek kunnen worden waargenomen dienen door middel van een aanvullende inventarisatie (voormalig type B) inzichtelijk te worden gemaakt. In overleg kan worden afgesproken dat het destructief onderzoek uitgevoerd zal worden tijdens de eerste inventarisatie zodat een aanvullende inventarisatie mogelijk niet nodig is.

 

Asbestinventarisatie –  Niet direct waarneembaar asbest

Tijdens een eerste asbestinventarisatie  worden de visueel direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Vaak wordt deze in een bewoonde situatie uitgevoerd, er wordt dan geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd om de integriteit en functionaliteit van een gebouw of object niet aan te tasten.

 

Wanneer uit het asbestinventarisatie rapport blijkt, dat er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (de zogenaamde beperkingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie hiervan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

 

Is asbestinventarisatie verplicht?

De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 een volledige asbestinventarisatie ter plekke uitgevoerd moet worden. Deze mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd inventarisatie bureau, zoals AQUATEST.

 

Naast de verplichte situaties zijn er ook andere redenen waarbij het gewenst is te weten of er asbest aanwezig is. Dit kan vanwege gezondheidsrisico’s, maar er kunnen ook juridische of financiële redenen zijn. Ook voor deze situaties kunnen wij voor een scherpe prijs een asbestinventarisatie of een asbest analyse uitvoeren.

 

Aquatest inventarisatie bureau

AQUATEST is een onafhankelijk adviesbureau gecertificeerd conform Procescertificaat Asbestinventarisatie. Het kantoor is gevestigd in Veenendaal. Er worden in heel Nederland werkzaamheden door ons uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers. Het team bestaat uit ervaren specialisten, die zich volledig richten op de behoeften van opdrachtgevers. Bedrijven, particulieren, instanties en asbestsaneringsbedrijven krijgen  deskundigheid aangeboden die gericht is op hun specifieke situatie of project.

 

AQUATEST gaat voor een langdurige samenwerking. Kwaliteit, service en vertrouwen staan daarom centraal. Ons doel in om onze opdrachtgevers te ontzorgen in het gehele traject. Samen met de opdrachtgever zorgen wij voor kostenbesparingen, efficiëntie en realisatie van planningen. Zo voorkomen we onnodige kosten, vertraging bij projecten en gezondheidsrisico’s voor mens en milieu.

 

Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven op de juiste manier.

 

 

 

ASBEST.nl

Tel: 0497385024

E-mail: info@asbest.nl

 

 

 

 

AQUATEST

Zwartven 1a

Hapert

T  0497385024

  info@asbest.nl