Menu Close

Jarenlange ervaring

Deskundige inventarisatie

Veilig plan van aanpak

asbestplaten

Waarmee kunnen we u helpen?

Uw contactgegevens

Asbestinventarisatie Oirschot

Een asbestinventarisatie Oirschot wordt opgedeeld in verschillende fases. Via de knop “offerte aanvragen” kan er een offerte aangevraagd worden. Na invulling van het offerteformulier krijgt u een e-mail toegestuurd met een vragenlijst. Om de asbestinventarisatie zo goed mogelijk te laten verlopen zouden we graag wat vragen stellen over de aanleiding van het onderzoek (sloop, dak vervangen of bijvoorbeeld renovatie) en het aantal gebouwen wat onderzocht moet worden. Asbest.nl is gevestigd in Noord-Brabant, nabij Oirschot. Contact opnemen kan ook via ons e-mailadres info@asbest.nl of via de telefoon op 0497 – 385 024.

Hoe werkt een Asbestinventarisatie Oirschot?

Met een Asbestinventarisatie Eindhoven voldoet u aan de verplichting en bent u er zeker van dat een woning of bedrijfspand wel of geen asbest bevat. Het is daarom ook verplicht om een inventarisatie te doen alvorens u over gaat tot het verwijderen van asbest. Asbest.nl heeft jarenlange ervaring op het gebied van asbestinventarisaties en is in staat op uw op een deskundig en veilige manier te helpen. Asbest.nl voert asbestinventarisaties uit volgens het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ wat vroeger het SC540-certificaat was. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat de bedrijven die asbest inventarisen dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. Bij Asbest.nl bent u verzekerd van een duidelijke en pragmatische rapportage zodat bij u duidelijk is in welke getallen er asbest aanwezig en hoe dit op te lossen valt.

Is een inventarisatie verplicht?

In de Asbestplanning is opgenomen dat in 2024 al het asbest verwijderd moet worden. Asbest is erg schadelijk voor zowel mens als dier waardoor de overheid besloten heeft om maatregelen te treffen tegen asbest. Tegen 2024 moeten alle panden in Nederland asbestvrij zijn en zullen daken met asbest verboden zijn. Het inademen van asbestvezels kan op lange termijn longkanker, longvlies- of buikvlieskanker veroorzaken. De noodzaak voor asbestverwijdering en dus de verplichte asbestinventarisatie is dus hoog op dit moment. Asbest.nl heeft jarenlange ervaring op dit gebied en helpt u graag om een aanpak te formuleren. Naast de regio Oirschot zelf zijn we ook in staat om asbestinventarisaties uit te voeren in de regio’s rondom Oirschot.

Call Now Button